Çocuklarda Göz Bozuklukları Belirtileri

Çocuk göz hastalıklarında erken tanı ve tedavi temel olarak iki nedenle önemlidir. Birincisi potansiyel olarak hayatı tehdit edebilecek olan durumların tanınması, ikincisi ise körlüğe yol açabilecek patolojilerin zamanında belirlenebilmesidir.

Çocuklarda göz muayenesi yenidoğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yenidoğan odasında çocuk doktoru tarafından yapılır. Bu muayenede en önemli bulgu göz bebeğinden yansıyan ve ağ tabakaya ait olan kırmızı yansımanın her iki gözde eşit parlaklıkta ve sağlıklı olmasıdır. Daha sonra çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından genel göz sağlığı muayenesi yapılmalıdır, şüphe edilen bir bulgu varsa göz doktoruna yönlendirilir. Bu dönem içinde ebeveynler göz kayması, kapak düşüklüğü, sık göz kırpma, gözlerini ovuşturma gibi normal dışı bir bulgu gördüklerinde göz doktoruna başvurmalıdırlar.

Ailede bilinen bir göz hastalığı varsa bunun erken dönemde izleme alınması gerekir. Gözler tamamen normal görünümde olsa bile her çocuk; doğumda, 6 aylık iken ve 3 yaşında mutlaka göz muayenesi yaptırılmalıdır. Genellikle tek gözde ortaya çıkan göz tembellikleri muayene edilmedikçe bulgu vermezler ve saptanamazlar. Daha sonra 5 yaşında ve okula başlarken muayeneler tekrarlanır.

Hikaye ve semptomdan tanıya…
Aile hikayesi
Göz hastalıklarının çoğu genetik geçişli olduğu için ailesinde göz bozukluğu olan çocukların hiçbir şikayetleri yoksa dahi rutin kontrollerinin yapılması erken tanı için çok önemlidir.

Sistemik hastalık hikayesi
Pek çok sistemik hastalıkta göz bozukuğu da mevcuttur. Bu yüzden Marfansendromu, juvenilidiyopatikartrit gibi sistemik hastalığı bulunan çocukların erkenden göz muayenesi yapılmalıdır.

Ağrı
Kapakta şalazyon, arpacık, orbitaselüliti, dakriyosistit, yabancı cisim, konjonktivit, keratit, üveit en sık ağrı yapan hastalıklardır.

Kaşıntı, batma
Kaşıntı genellikle alerji belirtisidir. Batma hissi yabancı cisim tarafından oluşturulur, göz yüzeyi ve kapaklar çevirilerek altları incelenmelidir.

Yanma
Gözlerde yanma hissi genelde konjonktivit, blefarit ve nadiren kuru göz durumlarında olur. Bilgisayar oyunlarıyla uzun süre oynayan çocuklarda göz kırpma refleksinin baskılanması nedeniyle kuruma ve yanma şikayetlerine sık rastlanır.

Işıktan rahatsız olma
Genellikle göz rengi açık olan çocuklarda olur, ani gelişirse yabancı cisim akla gelmelidir, ayrıca glokom, keratit ve üveitlerde de olur.

Kırpma
Genellikle psikolojik kökenlidir, eşlik eden başka patoloji yoksa çok önemli değildir. Uzun sürmesi durumunda göz hekimine yönlendirilmelidir.

Kısma
Çocuklar özellikle uzağı iyi göremiyorsa gözlerini kısarak bakarlar. Parlak ışıkta bir gözünü kapatan çocuklarda dışa şaşılık mevcut olabilir.

Çift görme
Çift görme çok önemli bir şikayettir, muhakkak göz doktoruna yönlendirilmelidir. İki gözle çift görme şaşılık, tek gözle çift görme optik ortam sorunlarında olur. Ani başlayan çift görme beyindeki hastalıklarda olabilir.

Baş ağrısı
Hipermetrop, astigmat gibi göz bozukluklarında özellikle yakına bakarken, kitap okurken, ders çalışırken baş ağrısı olabilir.

Ders çalışmama
Hipermetrop, astigmatizma gibi göz bozukluklarında çocuk ders çalışırken iyi göremediği için göz ve baş ağrısı olabilir. Ders çalışmak istemeyen çocukların göz muayenelerinin muhakkak yapılması lazımdır.

Sulanma
Yenidoğan döneminde gözde sulanma olması doğumsal göz ile burun arasındaki nazo lakrimal kanal tıkanıklığını akla getirmelidir. Gözde büyüklük, sulanma, ışıktan rahatsız olma doğumsal glokomu düşündürür.

Çapaklanma
Konjonktiva veya göz yaşı kesesi enfeksiyonu bulgusudur.
Korneanın büyüklük vesaydamlığında değişiklikler
Korneanın saydam olması çok önemlidir. Korneada en ufak bulanıklıkta muhakkak göz doktoruna götürülmelidir. Korneanın normalden büyük olması, küçük olması ya da her iki korneada fark olması durumunda akla doğumsal glokom, megalo kornea mikro kornea gelmelidir.

Kırmızı gözle beraber görme azalması
Ciddi durumlar söz konusu olabilir derhal göz doktoruna götürülmelidir. Keratit, üveit, glokom krizi olabilir.

Batma, ağrı ve sulanma
Kornea tutulumunun tipik göstergesidir. Keratit, yabancı cisim düşündürür.

Göz Bebeğinden beyaz yansıma
Göz bebeğinden beyaz ışık yansıması çok önemli bir bulgudur. Çocuğun en kısa zamanda göz doktoruna götürülmesi gerekir. En sık sebebi doğumsal katarakt, göz tümörleri, göz içi iltihaplanmaları ve kanamalarıdır.

Kırmızı göz
Kırmızı göz yakınması olan bir çocukta körlükle sonuçlanabilecek ciddi bir sorun olabileceği gibi, sadece basit yöntemlerle tedavi edilebilecek bir sorun da olabilir.

Kaşıntı
Temel olarak alerji bulgusudur.

Özel Ersoy Hastaneleri Göz Klinikleri olarak; 30 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirmiş doktorlardan oluşan bir kadro ile Türkiye’nin önde gelen göz branş hizmetlerini sunmaktayız.