Genel Göz Muayenesi

Göz Muayenesi
Gözlerimiz duyu organımız arasında bize hayata bağlayan, algılama yeteneğimizi harekete geçiren en önemli organımızdır. Gözlerin düzenli şekilde muayene edilmesi sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir.

Gözlerle ile ilgili herhangi bir problem olmasa bile olası risklerin erken tespiti için uzmanlar yılda bir göz muayenesi önermektedir. Çocuklarda bu süre 6 ayda bir, hatta bazı özel durumlarda hekimin önerisi ile daha sık olabilir.

Unutulmamalıdır ki göz muayenesi ile şeker hastalığı, beyin tümörlerine kadar birçok hastalık hakkında fikir vermektedir.

Göz Muayenesinin Aşamaları

Görme Keskinliği Testi
İnce detayları görebilme yeteneği, giderek küçülen rakamlardan oluşan testlerle eşliğinde ölçülür.

Gözlük Muayenesi
Gözde oluşan kırma kusuru nedeniyle net görememe durumu gözlük ihtiyacını doğurur.

Göz Kapakları Muayenesi
Göz kapakları, gözyaşı bezleri, gözyaşı boşaltım sistemi ve göz etrafındaki alanlar incelenir.

Göz Kasları Muayenesi
Gözün iç kasları, göz bebeğinin hareketini kontrol etmektedir. Gözün dış kasları da gözlerin paralel durmasını sağlar. Şaşılık ve çift görme muayenelerinde göz kasları incelenir.

Göz Tansiyonu Ölçümü
Otomatik ya da manuel yöntemler yardımı ile göz içi basıncı saptanır. Glokom hastalığının erken teşhisi için ölçümler önem taşır.

Biomikroskobik Muayene
Özel cihazlar yardımı ile kornea, iris, lens ve retina tabakasının detayları incelenir.

Göz Dibi Muayenesi
Bu muayene ile retina dekolmanı, glokom, hipertansiyon, beyin tümörü ve vücuttaki çeşitli hastalıkların belirtiler saptanabilir.

Özel Ersoy Hastaneleri Göz Klinikleri olarak; 30 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirmiş doktorlardan oluşan bir kadro ile Türkiye’nin önde gelen göz branş hizmetlerini sunmaktayız.